Ар кандай тамак-аш жана азык-түлүк эмес товарлардын таңгактоо үлгүлөрү, анын ичинде эт азыктары, суу азыктары, канаттуулар азыктары, сыр жана сүт азыктары, жашылча-жемиштер, нан бышыруучу азыктар, даяр тамактар, медициналык буюмдар ж.б.